INFORMAČNÍ SYSTÉMY

SLOUŽÍ PRO ORIENTACI V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

DLE PROVEDENÍ MŮŽE BÝT VHODNÝM DOPLŇKEM PROSTORU, VE KTERÉM JE UMÍSTĚN