Všeobecné obchodní podmínky

Korektura:

Naším prvořadým zájmem je, aby zákazník byl vždy spokojen. Proto věnujeme maximální péči i textům, které dodáváte jako podklady pro další zpracování. I přes tuto snahu se stává, že se vloudí chyba do textu, do popisu obrázku nebo do obrázku jako takového.

Právě z těchto důvodů Vám posíláme hotovou zakázku před tiskem k poslední korektuře. Prosím nepodceňujte tuto Vaši úlohu. Některé chyby můžete efektivně odhalit pouze Vy, kteří znáte problematiku. Odsouhlasením zaslaného grafického návrhu potvrzujete obsahovou správnost všech uvedených údajů, umístění textů a obrázků na stránce. Korektura odsouhlasená e-mailem je považována za plnohodnotnou. Vytištění chybných údajů po odsouhlasené korektuře nemůže být důvodem reklamace.

Barevnost:
Určuje se podle vzorníků barev. Základní vzorníky jsou "vzorník PANTONE - přímé barvy" a "PANTONE - výtažkové barvy". Dále Vám můžeme předložit vzorník konkrétního typu barvy. Je nutné si ale uvědomit, že barva mění odstín i podle potiskovaného materiálu (papír různých barev, textil, plast ..., savý - nesavý materiál)
Při vyšších nárocích na dodržení přesné barvy je nutné porovnávat konkrétní typ barvy na konkrétním materiálu!
Nelze reklamovat: barevnost potisku, kde jako předloha slouží monitor.

Potisk Vašeho zboží:
Při potisku zboží (materiálu) dodaného zákazníkem, je nutné počítat s 2-5% ztráty jako zkušební kusy (minimálně 1 kus) na seřízení a odzkoušení přilnavosti barvy. Na Vámi dodané zboží bohužel nemůžeme garantovat 100% kvalitu potisku, pokud neprovedeme vlastní testy. Zboží použité k interním testům na vyžádání vrátíme, ale nebudeme je hradit jako poškozené. Tisk samozřejmě neúčtujeme. Cena za potisk dodaného zboží je vyšší.

Razítka:
Prosíme, aby jste k textové korektuře přistupovali odpovědně - viz odstavec korektura. Korekturou přebíráte odpověnost za faktickou správnost vyráběného razítka.
Doplňování inkoustu: ideálním způsobem je vyměnit celou podušku za novou. Při doplňování starých podušek náhradními inkousty ztrácíte záruku na kvalitu tisku. Inkousty polymery naleptávají.

Termín dodání:
Naší snahou je maximální rychlost realizace zakázky. Jsou však období, kdy zpracováváme velké množství zakázek současně. Proto uvítáme, když přijdete zadat zakázku s dostatečným časovým předstihem. Při rozpracování zakázky obvykle zjistíme další chybějící věci (texty, fotografie ...), čímž vytvoříme i Vám časovou rezervu na klidnou přípravu podkladů k zakázce.
Přesný termín dodávky Vám můžeme seriózně sdělit v momentu odsouhlasení poslední korektury. V té době jsme schopni posoudit souvislosti s následnou výrobou.

Platba a platební podmínky:
Při objednání zakázky bude požadována záloha ve výši 50%.

Ostatní bude fakturováno se splatností 10 dní.

Při zadání zakázky a její následné nerealizaci bude zákazníkovi účtována provedená grafická příprava.

Od 25. května 2018 platí nová pravidla o ochraně osobních údajů - GDPR.

Informace o GDPR naleznete ZDE.